Direkcija za vode objavila novi tender za izgradnju ledolomca

Republička direkcija za vode ponovo će pokušati da pronađe brodogradilište koje bi izgradilo novi ledolomac za potrebe naše zemlje.

Novi javni poziv, objavljen 24. februara, otvoren je do 15. aprila 2020.

Predviđeno je da brod, koji bi tokom zime radio kao ledolomac na Dunavu – od Mađarske granice do Beograda, a ostatak godine služio u operacijama bočnog tegljenja drugih plovnih objekata, bude dugačak 40 i širok 9 metara.

Očekuje se da može ploviti oko 10 dana, bez dopunjavanja rezervi goriva, ulja i vode sa sedam do maksimalno deset ljudi na njemu. Ledolomac će moći da se koristi za „ravnomerno“ zaleđen led maksimalne debljine pola metra, odnosno za mestimično polomljen, naslagani led do 3m iznad vodne linije.

Republička direkcija za vode, pre Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prvu javnu nabavku za gradnju novog ledolomca objavila je još krajem 2018, ali je ona obustavljena u martu prošle godine. Kako je objavljeno – ponuda tržišta bila je veća od tada opredeljenih sredstava.

Naša zemlja trenutno ima samo jedan ledolomac, te su dosada po potrebi bili angažovani i brodovi iz Mađarske.

Svi uslovi novog javnog poziva dostupni su na sajtu Republičke direkcije za vode.