Dogovorena SARADNJA Udruženja pomoraca Srbije i Unije pomoraca Crne Gore

U cilju razmene iskustava, korisnih informacija i produbljivanja saradnje, Udruženje pomoraca Republike Srbije potpisalo je 29. novembra memorandum o saradnji sa Unijom pomoraca Crne Gore.

Kako je navedeno u memorandumu, oblasti saradnje dve pomorske organizacije su:

 • implementacija svih relevantnih konvencija i propisa u nacionalno zakonodavstvo;
 • rad sa nadležnim institucijama i drugim zainteresovanim subjektima na zakonima i podzakonskim aktima koji se odnose na pomorce – podizanje nivoa etike, integriteta, transparentnosti i kontrole rada institucija od kojih zavise pomorci;
 • sprovođenje efektivne javne kontrole institucija za zaštitu od korupcije i drugih oblika ugrožavanja interesa pomoraca;
 • saradnja sa obrazovnim ustanovama i centrima koji pružaju obrazovanje i obuku pomoraca; obrazovanje i istraživanje;
 • primena međunarodnih standarda i dobre prakse.

Obe organizacije su saglasne da razvijaju saradnju kroz:

 • osmišljavanje, planiranje i implementaciju projekata od zajedničkog interesa;
 • zajedničke prijave za finansiranje projekata sa domaćim i međunarodnim partnerima i donatorima;
 • organizaciju tribina, okruglih stolova, konferencija; izradu studija i analiza, u cilju daljeg unapređenja znanja iz oblasti pomorstva;
 • organizovanje periodičnih konsultacija, razmenu informacija i iskustava i novih znanja;
 • osmišljavanje i sprovođenje obrazovnih programa;
 • osmišljavanje i vođenje medijskih kampanja.

Više informacija o potpisanom memorandumu možete pronaći na zvaničnom sajtu Udruženja pomoraca Republike Srbije.