Doneta uredba o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka

Na osnovu Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Vlada Srbije je donela Uredbu o načinu ostvarivanja sigursnosne zaštite brodova, luka otvorenih za međunarodni saobraćaj i objekata bezbednosti plovidbe na međunarodnim vodnim putevima.

Ovom uredbom uređuje se način ostvarivanja sigurnosne zaštite brodova, luka otvorenih za međunarodni saobraćaj i objekata bezbednosti plovidbe na međunarodnim vodnim putevima, nivo sigurnosti, obaveštavanje u slučaju promene nivoa sigurnosti, obavezna sadržina sigurnosnih planova broda, luke, odnosno objekata bezbednosti plovidbe, kao i sprovođenje vežbi provere pojedinih sigurnosnih mera.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na:
1) brodove i tehničke plovne objekte koji plove međunarodnim vodnim putevima ;
2) posadu broda;
3) luke otvorene za međunarodni saobraćaj;
4) objekte bezbednosti plovidbe na međunarodnim vodnim putevima.

Ova uredba se primenjuje od 31. decembra 2020. godine.

Kompletnu uredbu pročitajte OVDE.