Dve lokacije za NOVU LUKU BEOGRAD – Rok za izradu prostornog plana godinu dana

Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu, a kao opcije date su lokacije kod Pupinovog mosta i postojeće luke Pančevo. Odluka o izradi prostornog plana posebne namene objavljena je u Službenom glasniku broj 17/21, u četvrtak (26. februara 2021. godine).

Okvirna granica prostornog plana obuhvata delove teritorije Beograda, odnosno katastarskih opština Kovilovo, Krnjača i deo teritorije grada Pančeva – a konačna granica biće utvrđena Nacrtom prostornog plana.

Kako se navodi u dokumentu, rok za izradu prostornog plana je godinu dana, a sredstva obezbeđuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Biće izrađena i strateška procena uticaja prostornog plana nove luke na životnu sredinu, a odlučeno je da nacrt plana bude izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u gradskim upravama Beograda i Pančeva.

Uz odluku su priložena grafička rešenja, od kojih je po jednom lokacija nove luke Beograda kod Pupinovog mosta, a po drugom postojeća luka Pančevo.

Uslovi i smernice za izradu prostornog plana sadržani su u Zakonu o Prostornom planu Republike Srbije, Regionalnom prostornom planu administrativnog područja grada Beograda, Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E 80 – Dunav, kao i u Strategiji razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine.