Gde je nestalo 28.000 litara nafte?

Carinici su 30. juna 2020. godine u saradnji sa policijom prilikom kontrole domaćeg broda na Dunavu otkrili manjak od preko 4.000 litara nafte.

Uvidom u brodsku dokumentaciju utvrđeno je da je brod Sombor izdavao naftu drugim brodovima, što se smatra izuzimanjem robe ispod carinskog nadzora. U posmatranom periodu sam je plovio tako što ga je vukao drugi brod, te shodno tome nije koristio sopstvene motore, niti trošio pogonsko gorivo.

Pored toga, daljom kontrolom brodskog dnevnika i ostale dokumentacije ispostavilo se da nema nikakvih dokaza ni o tome, gde je od 25. marta do 25. maja 2020. godine utrošeno više od 24.000 litara nafte iz njegovih brodskih rezervoara, jer je u pomenutom periodu takođe plovio tako što su ga vukli drugi brodovi.

Protiv kompanije koja je vlasnik broda, biće pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog izuzimanja 28.000 litara nafte ispod carinskog nadzora.

Carinici su i pre nekoliko dana otkrili sličan prekršaj, kada je uvrđen manjak od 12 tona nafte u tankovima domaćeg broda.

Izvor/foto: carina.rs

Podeli na društvenim mrežama: