Godišnji radovi na srpskoj prevodnici Đerdap 1

Direkcija za vodne puteve obavestila je sve učesnike u plovidbi da od 1. do 30. avgusta u 24h brodska prevodnica na Đerdapu 1 neće vršiti prevođenje plovila zbog redovnih godišnjih radova na održavanju opreme prevodnice.

Zapovednicima brodova – starešinama plovila, kao i svim učesnicima u plovidbi, nalaže se da prilagode brzinu kretanja i poštuju naloge rukovaoca brodske prevodnice Đerdap 1, kao i naloge Lučke kapetanije Prahovo.

Uzvodna – nizvodna prevođenja brodova i sastava će se obavljati na rumunskoj prevodnici Đerdapa 1.

Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama, navodi se u saopštenju Plovputa.