Gotovo 7.500 litara krijumčarene nafte u Velikom Gradištu

Carinici su 17. septembra 2019. godine, na prelazu Veliko Gradište sprečili pokušaj krijumčarenja gotovo 7.500 litara nafte na jednom brodu koji je bio u kvaru.

Radi se o nemačkom brodu “Johan Strauss“ koji je u vlasništvu mađarske firme, a koji se tokom plovidbe pokvario, pa je drugi brod bio angažovan da ga došlepa do mesta gde bi bio remontovan.

Prilikom ulazne kontrole u Srbiju, carinici su otkrili da se u njegovim pogonskim tankovima nalazi mnogo više dizel goriva od prijavljene količine. Naime, koristeći “buster“ uređaj za merenje gustine materije utvrđeno je da se umesto 65.000 litara goriva u njemu nalazi skoro 73.000 litara.

Protiv mašiniste, koji se u vreme otkrivanja prekršaja jedini nalazio na brodu, podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka čiji je ishod novčana kazna, kao i naplata protivvrednosti robe koja se ne može oduzeti.

Kako je carinarnica Kladovo potom donela i rešenje o naplati carine i drugih uvoznih dažbina, ukupno naplaćena suma za ovaj prekršaj iznosila je gotovo 1,6 miliona dinara, što su sredstva koja se direktno slivaju u državni budžet.