Iz brodskih tankova „isparilo“ skoro devet tona nafte

Carinici su 9. marta 2020. godine, na prelazu Bezdan, prilikom kontrole domaćeg broda otkrili da na njemu nedostaje gotovo devet tona nafte.

Reč je o brodu Steel Bee, koji se za izlaznu reviziju prijavio prazan, zajedno sa vučnom baržom, saopštila je Uprava carina.

Detaljnom kontrolom brodskih tankova i raspoložive dokumentacije utvrđeno je da ne postoje nikakvi dokazi o tome gde je i kada utrošeno skoro devet tona pogonskog goriva iz brodskih rezervoara.

Protiv kompanije koja je vlasnik broda, kao i protiv 78-godišnjeg zapovednika, državljanina Srbije, biće pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog izuzimanja robe ispod carinskog nadzora.