Koliko je kontejnera IZGUBLJENO u moru i koliko je rast brodova tome doprineo?

Tokom 2021. godine oko 6.300 brodova isporučilo je širom sveta robu u vrednosti od 7 biliona dolara, smeštenu u u približno 241 milion kontejnera. Ipak, različiti faktori uticali su da jedan deo kontejnera umesto na odredištu završi u morima i okeanima. Organizacija World Shipping Council (WSC) analizirala je kako se tokom proteklog perioda kretao broj izgubljenih kontejnera, kao i okolnosti koje su dovele do gubitaka.

Prema izveštaju World Shipping Council (WSC) za period 2020-21, kontejneri izgubljeni na moru predstavljaju manje od hiljaditog dela 1 procenta svih transportovanih kontejnera, odnosno svega 0,001% svih transportovanih kontejnera.

Međutim, u protekle dve godine došlo je do zabrinjavajućeg prekida trenda smanjenja gubitaka, navodi se.

Iz perspektivne pomorske industrije, svaki kontejner u moru je jedan previse. Prevoznici svakodnevno sarađuju sa drugim učesnicima u lancima snabdevanja, kako bi poboljšali bezbednost. Ipak, čak i uz pravilno pakovanje tereta u kontejner, ispravnu težinu kontejnera i pravilno odlaganje i obezbeđenje na brodu, nekoliko faktora može dovesti do padanja u vodu: loši vremenski uslovi, uzburkano more, katastrofe poput zaglavljavanja broda, kvarova, sudara itd.

U zimu 2020-21. zabeležen je neuobičajeno veliki broj incidenata povezanih sa vremenskih uslovima, a prosečni gubici za dvogodišnji period 2020-2021. bili su 3.113 u poređenju sa 779 u prethodnom periodu.

Grafik u nastavku prikazuje 14-godišnju statistiku.

Analiza 14-godišnjeg trenda, izvor: Containers Lost at Sea – 2022, WSC

Kako sprečiti gubitak kontejnera na moru?

Podstaknuti ovim događajima, pomorski akteri širom lanca snabdevanja pokrenuli su MARIN TopTier projekat za poboljšanje bezbednosti kontejnera, sa WSC i kompanijama-članicama među osnivačima. Ovaj projekat će trajati tri godine i koristiće naučne analize, studije, kao i stvarna merenja i prikupljanje podataka za razvoj i objavljivanje konkretnih, delotvornih preporuka za smanjenje rizika od gubitka kontejnera u moru.

Prvi rezultati studije pokazuju da je situacija pod nazivom “parametarsko valjanje” na moru posebno opasna za kontejnerske brodove. U pitanju je pojava koja se neočekivano može razviti u situaciju sa teškim posledicama, navodi WSC.

Parametarsko valjanje događa se kada talasi udaraju u pramac pod uglom, a ne frontalno. Brodovi se penju i spuštaju gore-dole, ali se mogu i ljuljati s jedne na drugu stranu. Ljuljanje može postati nekontrolisano i jednostavno „izbiti“ kontejnere iz ležišta. Iako se parametarsko valjanje broda proučavalo decenijama, do pojave gigantskih kontejnerskih brodova smatralo se da je reč pre svega o teorijskom fenomenu, pre svega jer je bilo relativno retko. Sa pojavom velikih kontejnerskih brodova krajem dvadesetog veka, stvari su se neočekivano i bitno promenile.

Da bi se pomoglo u sprečavanju daljih incidenata, osnovano je i Obaveštenje za pomorce, koje opisuje kako posada kontejnerskog broda i operativno osoblje mogu da planiraju, prepoznaju i deluju kako bi sprečili parametarsko valjanje prilikom sledećih plovidbi.

U okviru projekta planirano je još mnogo tema, testova i merenja, a putem Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i drugih tela, pomorska javnost biće obaveštena o napretku i dostignućima, navodi se.

Kontejnerski brodovi su dizajnirani da bezbedno transportuju kontejnere, a prevoznici rade uz stroge bezbednosne procedure, ali kada vidimo da brojevi idu pogrešnim putem, moramo da uložimo sve napore da otkrijemo zašto, kao i dodatno povećamo bezbednost, kaže Džon Batler, predsednik i generalni direktor WSC.

Pored projekta MARIN TopTier, WSC i kompanije članice su aktivno podržale i reviziju IMO smernica za programe inspekcije teretnih transportnih jedinica. Osim toga, WSC podržava i kreiranje smernica obaveznog izveštavanja kada je reč o kontejnerima izgubljenim na moru, što je pitanje koje će se naći na dnevnom redu IMO u septembru.

Pogledajte kompletan izveštaj Containers Lost at Sea – 2022. 

Foto: Pixabay, ilustracija