Izmena režima rečnog saobraćaja u zoni prevodnice Đerdap 2

Srpska prevodnica Đerdap 2 u periodu od 29. februara 2020. godine od 06:00 časova do 16. marta 2020. godine u 06:00 časova, preuzeće celokupan saobraćaj Dunavom u svom sektoru odgovornosti.

Kako je navedeno u Saopštenju brodarstvu o promeni režima saobraćaja u zoni odgovornosti prevodnice Đerdap 2, koje je izdala Lučka kapetanija Prahovo, rumunska prevodnica obaviće u naznačenom periodu remont svoje opreme.