Kako ublažiti pandemiju u lukama – UN serijal besplatnih online predavanja

U cilju postizanja optimalnih uslova za rad u lukama tokom pandemije, kao i radi unapređenja kapaciteta kadrova koji se bave statistikom u domenu trgovine, Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju(UNCTAD) održaće u prvoj polovini 2022. godine novi serijal online kurseva “Building Port Resilience Against Pandemics” i “International Merchandise Trade Statistics”.

“Building Port Resilience Against Pandemics” prvenstveno je osmišljen kao podrška i priprema za ublažavanje nepredviđenih situacija, u vezi sa pandemijom, u luci i na lučkim terminalima. Namenjen je lučkim upravama, licenciranim lučkim operaterima, relevatnim državnim institucijama i drugim stejkholderima.

Sastoji se od četiri modula, u okviru kojih će se detaljno govoriti o kriznim protokolima, upravljanju robe, komunikacionim strategijama, upravljanju osobljem, kao i o specifičnim akcijama koje se odnose na upotrebu adekvatnih tehnoloških alata i na psihološku pripremu lučkih radnika u vanrednim situacijama.

Kurs traje od 7. do 31. marta. Više informacija o rasporedu predavanja i načinu prijavljivanja možete pronaći OVDE.

Cilj “International Merchandise Trade Statistics” je podizanje svesti o statistici u domenu trgovine i njenim konceptima, kao i jačanje kapaciteta kadrova koji se bave obradom i prikupljanjem statističkih podataka.

Kurs traje od 28. februara do 10. aprila. Više informacija o rasporedu predavanja i načinu prijavljivanja možete pronaći OVDE.

Oba kursa su besplatna, a svi zainteresovani mogu se prijaviti već sada, navodi se u saopštenju Agencije za upravljanje lukama.