Ko će pretovarati automobile u Luci Kopar?

Tender Luke Kopar za pružaoce usluga na auto-terminalu za naredne dve godine bio je neuspešan, pa se očekuje novi, prenosi Radio-televizija Slovenije. Mogu li ovi problemi dovesti do zaustavljanja pretovara automobila u Kopru?

Luka Kopar peti je najvažniji auto-terminal u Evropi. Od ukidanja IPS istema, pretovar automobila obavljaju spoljni ugovorni partneri, koji su odabrani na tenderu. Ugovor za četiri kompanije – Epada, Ronai, Humade i Novimat, ističe krajem godine. Kada je raspisan tender za naredne dve godine, javila se samo jedna kompanija. Budući da su za valjanost nadmetanja neophodne najmanje četiri ponude, „tender je pao“, navode.

Na pitanje zbog čega se za posao nisu prijavile kompanije koje sada obavljaju pretovar, da li je to znak za zabrinutost i koji je rezervni scenario, nadležni u Luci su odgovorili samo da će poziv biti ponovo objavljen.

Prema informacijama RTV Slovenije, predstavnici kompanija podsetili su Luku da žele bolje uslove i veće cene za obavljeni pretovar. Pad propusnosti na auto-terminalu, koji je rezultat zbivanja na svetskom tržištu, kako nezvanično kažu, osećaju uglavnom kompanije koje i dalje moraju plaćati radnike, čak iako nema posla.

Da li ih je Luka poslušala, videće se na novom tenderu.

Najgori scenario bio bi da Kopar ostane bez pružaoca usluga na terminalu za automobile.

Izvor: RTV Slovenije

Foto: luka-kp.si