USKLAĐIVANJE mera: Korona i izazovi u plovidbi Dunavom

Od početka korona krize, Sekretarijat Dunavske komisije sprovodi analizu posebnih pravila nadležnih organa država članica komisije, kao i odredbi Evropske komisije (EC), Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), drugih rečnih komisija i Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u vezi sa merama za borbu protiv širenja virusa. Na stranici Dunavske komisije dostupna je tabela mera za ceo dunavski region, koja može pomoći plovidbenoj industriji i učesnicima u vodnom saobraćaju pri donošenju odluka.

Bez obzira na poteškoće u primeni preporuka Dunavske komisije u posebnim okolnostima koje su posledica pandemije, poštovanje odredbi Beogradske konvencije mora da ostane prioritet. Mere koje su preduzele države članice moraju biti usmerene ka bezbednoj unutrašnjoj plovidbi, a istovremeno osigurati kontinuitet teretnog saobraćaja, što je neophodno za funkcionisanje mnogih industrija Dunavske regije i za snabdevanje kako preduzeća tako i ljudi.

Iz lekcija naučenih tokom vrhunca krize, sektoru unutrašnje plovidbe potrebno je usklađivanje specifičnih mera koje su preduzele države članice, kaže Manfred Zajc, generalni direktor Sekretarijata Dunavske komisije.

Harmonizacija je neophodna da bi se, između ostalog, izbegli pravni problemi, ali i da bi se osigurali jednaki uslovi i omogućili ekonomično i nesmetano transportno i logističko poslovanje.

Kako bi pružio podršku državama članicama, Sekretarijat Dunavske komisije izradio je analizu koja nudi mogućnost razlikovanja nekoliko važnih aspekata, omogućavajući objedinjavanje akcija različitih organa država članica komisije u koordiniranom sistemu, kao i pripremu zajedničke pozicije za određeni vremenski period, koja će služiti za određivanje narednih koraka Dunavske komisije u skladu sa Beogradskom konvencijom.

Najvažnije akcije odnose se na sledeće aspekte:

  • Produžetak važenja službenih dokumenata posade;
  • Zamenu članova posade;
  • Priznavanje produženja roka važenja potvrda;
  • Produžetak važenja ADN sertifikata;
  • Produžetak važnosti potvrde o prijemu i privremenih potvrda o prijemu za prevoz na teritorijama ugovornih strana ADN sporazuma;
  • Zamenu posade u stranoj luci.

Više detalja o aktivnostima Dunavske komisije i predlozima za budući period, pročitajte u julskom izdanju biltena Agencije za upravljanje lukama Republike Srbije.

Podeli na društvenim mrežama: