„Luka Bar“: Pretovar u 2017. godini skočio 45%

„Luka Bar“ je prošle godine imala 45% veći pretovar u odnosu na 2016, saopštio je izvršni direktor Zarija Franović i dodao da kapaciteti nisu bili dovoljno iskorišćeni do njegovog dolaska na čelo firme u avgustu.

On je kazao da je iza kompanije finansijski uspešna godina.

– Ostvareni obim pretovara je veći od 1,7 miliona tona, što je povećanje za 524 hiljade tona, ili 45%. Na bazi ugovorenih poslova i stalnih komunikacija sa poslovnim partnerima očekuje se rastući trend poslovanja i u ovoj godini – kazao je Franović Pobjedi.

U ukupnom pretovaru dominiraju rasuti tereti sa učešćem od 79,5%, zatim tečni sa 16% i ro-ro tereti sa 20,5%.

– Očekujem da ćemo nakon sumiranja rezultata za prošlu godinu imati znatno bolju finansijsku sliku nego 2016, uprkos tome što od 1. maja nemamo više prihod od upotrebe obale, shodno Zakonu o lukama –  poručio je Franović.

Kao ilustrativan podatak o uspešnosti poslovanja Franović je naveo da je stepen naplate 75%, a da je 1. avgusta prošle godine bio 41,3%.

– Definisana su dva osnovna cilja poslovne politike i to povećanje iskorišćenosti postojećih i razvoj novih kapaciteta. Iz toga je jasno da nisam zadovoljan stanjem koje sam zatekao u „Luci Bar“. Pokrenuo sam set aktivnosti primarno usmerenih na povećanje stepena iskorišćenosti lučkih kapaciteta – objasnio je Franović.

Novih tržišta, kako kaže, ima na području Srbije i Makedonije. Najveći korisnici usluga „Luke Bar“ su kompanije „Uniprom“, „Uniprom metali“, „Grimaldi“,“Cemex“, „Jugopetrol“, „MSK Kikinda“.