Luka Kopar iznad plana u prvom polugodištu 2021.

U prvoj polovini 2021. godine Grupa Luka Kopar postigla je dobre poslovne rezultate. Gotovo svi finansijski pokazatelji svedoče o boljim rezultatima od planiranih, kao i od ostvarenih u uporednom razdobolju prošle godine.

Rast ukupnog pretovara uglavnom su podstakle obe strateške robe grupe – kontejneri i automobili. U ovim segmentima, ostvareni su procenti rasta koji su među najvećima u industriji, u poređenju sa odabranim evropskim lukama.

U poređenju sa prethodnom godinom, smanjio se samo pretovar tečnih tereta, uglavnom zbog prestanka vazdušnog saobraćaja i posledično manjeg obima pretovara naftnih derivata. Takođe, ubeležen je manji pretovar termalnog uglja (koji se najviše koristi u proizvodnji električne energije), što je posledica evropskog zakonodavstva koje predviđa potpunu dekarbonizaciju u narednim godinama.

Tokom 2021. u Luci Kopar dovršeno je nekoliko velikih, stratreških investicionih projekata, kao što je nova garaža, nov ulaz za kamione, proširenje operativne obale kontejnerskog terminala, kupovina opreme za terminal. Za investicije je u prvom polugodištu izvdojeno ukupno više od 30 miliona evra, što je 84% više nego u uporednom razdoblju 2020.

Koparska luka procenjuje da će i na nivou godine ostvariti planirane pokazatelje poslovanja, a procena se zasniva na prognozama ekonomskog rasta na ključnim tržištima i na činjenici da će sa većom vakcinacijom, COVID-19 u svetu imati sve manji uticaj na ekonomiju i trgovinske tokove.

Jasno je da se poveremeno i dalje javljaju smetnje – pre svega u kontejnerskom prometu, no, sa druge strane raspored dolazaka brodova se stabilizovao, što je bio veliki izazov u pružanju lučkih usluga u prvoj polovini 2021. Takođe se očekuje nastavak pozitivnog trenda rasta u rukovanju vozilima i rasutim teretima.

Izvor: seebiz.eu

Foto: luka-kp.si