Luka Kopar revidirala poslovni plan za 2022. – Očekuje se 63 mil EUR viša zarada

Luka Kopar objavila je revidirani poslovni plan za 2022. godinu prema kojem je revidirani prihod procenjen na 300 miliona evra (+60 miliona evra), revidirana EBITDA na 99 miliona evra (+38,3 miliona evra), dok je revidirani neto profit procenjen na 62,9 miliona evra (+31,5 miliona evra).

Kako se navodi u saopštenju Luke Kopar, kompanija je izvršila reviziju plana poslovanja za 2022. godinu zbog veoma dobrih poslovnih rezultata koje je ostvarila u periodu od januara do avgusta 2022, kao i zbog teških ekonomskih uslova je na koje je uticala aktuelna situacija u Ukrajini i trendovi na energetskim tržištima, koji se ogledaju u povećanju cena energenata i visokoj inflaciji, pišu analitičari Interkapitala.

Tokom ovog perioda, povećani su neto prihodi od prodaje, posebno prihodi od skladištenja, kao rezultat dužeg vremena skladištenja zbog trenutnih uslova na globalnom logističkom tržištu.

Kako Luka Kopar očekuje postepenu normalizaciju ove situacije, rast navedenih prihoda trebalo bi da se uspori do kraja godine. Prema novim procenama, Luka Kopar bi u 2022. trebalo da ostvari neto prihod od prodaje od 300 miliona evra, što je povećanje od 25,4% u odnosu na prvobitni plan za 2022. i 33,6% u odnosu na 2021. dodatno će uticati povećanje prostor skladištenja prihoda, vođen većim cenama usluga, povećanjem prometa svih grupa proizvoda i povećanjem obima pratećih usluga.

Izvor: InterCapital

Istovremeno, Luka Kopar će se suočiti sa većim operativnim troškovima u 2022. Trenutna situacija na energetskim tržištima dovešće do daljeg povećanja troškova energije i sirovina. Očekuje se i povećanje troškova rada, uglavnom zbog veće fluktuacije i pratećeg broja zaposlenih, većih isplata zasluga i prilagođavanja plata inflaciji. Nadalje, veći protok će uticati na povećanje troškova lučkih usluga i poreza na protok, dok će veći neto prihod od prodaje dovesti do povećanja troškova koncesione naknade i nekih drugih troškova.

Dakle, revidirani plan pretpostavlja da će EBITDA iznositi 99 miliona evra, što je povećanje od 63 % u odnosu na prvobitni plan, odnosno 65,6% u odnosu na 2021. godinu. EBIT za 2022. revidiran je na 68,9 miliona evra, što je povećanje od 126% u odnosu na početni plan za 2022. i 124% u odnosu na 2021. Konačno, revidirani neto prihod za plan za 2022. procenjen je na 62,9 miliona evra, što je povećanje od 100% u odnosu na početni plan i 110% u odnosu na 2021. godinu.

Podsetimo, Luka Kopar je već u drugom kvartalu 2022. zabeležila solidne rezultate, a s obzirom na ove podatke, rezultati u trećem i četvrtom 2022. takođe bi trebalo da budu veoma dobri.

Foto: luka-kp.si