Luka Rijeka u 2021. povećala promet 35% – Najveći rast kod rasutih tereta

Luka Rijeka d.d. – najstariji koncesionar u riječkoj luci, u prvoj polovini 2021. godine povećala je promet za 35%, piše hrvatski Novi list, pozivajući se na rezultate objavljene na Zagrebačkoj berzi.

U prvoj polovini 2021. godine pretovareno je ukupno 1,232 miliona tona tereta, dok je lani u istom razdoblju pretovareno 910,5 hiljada tona.

Prvih šest meseci ove godine za Luku Rijeka d.d. obeležio je rast u gotovo svim segmentima poslovanja, a posebno u segmentu rasutih tereta. gde je pretovarena ukupno 864.401 tona, odnosno 56% više nego u istom periodu prošle godine, kada je rezultat iznosio oko 555.000 tona.

Oko 10% ovogodišnjeg prometa rasutih tereta činio je pretovar žitarica u riječkom silosu, koji je Luka Rijeka d.d. prošle godine ponovo stavila u pogon, nakon višegodišnjeg zastoja u poslovanju.

Tako je od početka 2021. godine pretovareno nešto više od 90.000 tona soje i žitarica, dok u istom razdoblju 2020. prometa takve robe nije ni bilo.

U strukturi rasutog tereta i ove su godine preovladavali železna ruda i ugalj, s gotovo polovinom ukupne mase pretovarenog rasutog tereta. Značajan udeo od 24% imalo je i staro gvožđe, dok su ostali tereti, poput kamenih agregata (9%) i soli (5% ukupnog udela u rasutim teretima), ipak imali manje značajnu ulogu.

Promet generalnog tereta u prvoj polovini ove godine bio 329,8 hiljada tona, odnosno 4% više nego u prva dva kvartala prošle godine, kada je pretovareno 316,6 hiljada tona. U strukturi generalnog tereta ove godine uverljivo preovladava drvo, s udelom od 66%,  dok od ostalih tereta treba još izdvojiti metalne proizvode (13%), stoku (6%), kao i kamen i građevinske materijale (5% u ukupnom prometu).

U ukupnom prometu Luke Rijeka d.d, u prvoj polovini godine smanjen je jedino udeo kontejnerskog prometa – za 1%, s lanjskih 38,5 hiljada tona na ovogodišnjih 37,9 hiljada tona.

Kontejnerski promet Luke Rijeka d.d. nikako ne treba mešati s prometom kontejnerskog terminala Jadranska vrata (AGCT) na Brajdici koji je višestruko veći te je i ove godine zabeležio rast. 

Luka Rijeka d.d. je koncesionar koji koristi najveći deo područja riječke luke, a pruža usluge pretovara i skladištenja svih vrsta tereta (generalni, rasuti teret i drvo), osim nafte i naftnih derivata.