MSC elektronska brodska teretnica stiže u Srbiju

Mediteranska brodska kompanija (MSC) jedan je od globalnih lidera u kontejnerskom transportu robe. Ova porodična kompanija pokriva 500 svetskih luka na više od 230 servisnih ruta i godišnje preveze više od 23 miliona TEU flotom od 600 modernih plovila.

Kao pokretačka snaga digitalizacije i inovacija u kontejnerskom prevozu, nakon nekoliko pilot-projekata izvedenih 2019. godine, MSC postepeno uvodi elektronsku teretnicu (eBL) u zemljama širom sveta, dok je uvođenje u Srbiji u planu u najskorijem periodu.

eBL daje mogućnost svim učesnicima u transportu da izdaju, pošalju i unesu sve potrebne podatke i potvrde u brodsku teretnicu elektronskim putem, koristeći nezavisnu blockchain platformu bez smetnji u poslovnim procesima. Aplikacija ne zahteva posebnu IT infrastrukturu, mogu je koristiti uvoznici i izvoznici, kao i druge zainteresovane strane u pomorskom prevozu.

Pet prednosti prelaska na poslovanje bez papirologije

Dok nekima digitalizacija može zvučati komplikovano, u stvari se uvođenjem digitalnih rešenja procesi pojednostavljuju. Pet najvažnijih prednosti uvođenja eBL-a su brzina, jednostavnost, ušteda, sigurnost i održivost.

  1. Brzina je ključna prednost koju sa sobom donosi uvođenje eBL-a. Transfer dokumentacije do primaoca u samo nekoliko trenutaka u velikoj meri pozitivno utiže na organizaciju logističkih procesa i brzinu prenosa novčanih sredstava.
  2. Svi lanci snabdevanja teže pojednostavljenju procesa. Cilj MSC-a je da koliko je moguće olakša život klijentima, a eBL je još jedan korak do tog cilja. Korisnici imaju pristup eBL-u u bilo koje vreme i sa bilo koje lokacije. Platforma je laka za korišćenje, a postoje i uputstva za one koji žele da se upoznaju sa ovim novim servisom.
  3. Uvođenje eBL-a takođe donosi značajne uštede. Istraživanje koje je sprovela DSCA (Digital Container Shipping Association), neprofitna organizacije fokusirana na uvođenje standardizacije i digitalizacije u kontejnerskom transportu, pokazuje da prelazak na BL od samo 50% može da smanji troškove za 4 milijarde dolara na godišnjem nivou. Ove uštede bi bile posledica smanjenja troškova slanja dokumentacije, radne snage, kao vremena i prostora za obradu i čuvanje dokumentacije.
  4. Sigurnost koju nudi korišćenje blockchain tehnologije je ključna. Bezbedan i kriptovan prenos podataka isključuje rizik od falsifikovanja dokumenata ili njihovog gubitka. Takođe, uz automatsku verifikaciju i autentifikaciju koja se koristi, isključena je mogućnost da dokumenti dospeju pogrešne ruke.
  5. Evidentna je korist i u pogledu održivosti – korišćenje eBL smanjuje karbonski otisak svih učesnika u kontejnerskom prevozu, što je u skladu sa širim ciljem svih kompanija iz industrije da se smanji uticaj pomorskog prevoza na zagađenje okoline.

Klijenti koji su već isprobali eBL u svom poslovanju rekli su da je ova opcija laka za korišćenje i dobro rešenje naročito u vreme pandemije COVID-19, gde se pokazala kao idealna, navodi kompanija MSC u saopštenju. eBL omogućava pošiljaocima da prevaziđu probleme sa restrikcijama na granicama, prekide u slanju poštanskih pošiljaka i ostale posledice pandemije, što dalje daje mogućnost rada od kuće zaposlenima koji su odgovorni za slanje dokumentacije.

Kontaktirajte tim već danas da saznate više

MSC Srbija trenutno za svoje klijente ima na raspolaganju digitalna rešenja na svojoj eBusiness platformi MyMSC, dok će ubrzo završiti i implementaciju eBL teretnice za klijente u Srbiji.

Za više informacija kontaktirajte tim MSC-a na rs423-sales@msc.com ili posetite www.msc.com/srb.

Podeli na društvenim mrežama: