Na rekama u Srbiji pretovareno 26% više robe nego lani

Agencija za upravljanje lukama evidentirala je je u prvih šest meseci 2018. godine značajan porast teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji. Naime, do 1. jula ove godine zabeleženo je 5,5 miliona tona pretovarene robe, odnosno 1,1 milion tona više nego u istom periodu prethodne godine, što predstavlja povećanje od 26%.

Najčešće pretovareni tereti, koji su u ovoj godini imali i najznačajnije povećanje, jesu šljunak, pesak i kameni agregati. Rude su na drugom mestu, a slede rasuti i generalni tereti.

Na osnovu stalnog trenda rasta teretnog saobraćaja, Agencija predviđa da će do kraja godine u srpskim lukama biti pretovareno rekordnih 12 miliona tona tereta.