Najavljeno proširenje plovnog puta na Savi kod granice sa BiH

Srbija planira da poboljša navigacione uslove na Savi kako bi dalje razvijala vodni saobraćaj i unapredila prevoz putnika i robe. U planu je proširivanje plovnog puta, na deonici od 170. do 188. kilometra, gde Sava čini prirodnu granicu naše zemlje sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno entitetom Republika Srpska.

Cilj radova je da se u plovnom putu Save obezbede plovidbeni uslovi koje je propisala Međunarodna komisija za sliv reke Save, a koji treba da bude minimum u skladu sa zahtevima za IV klasu unutrašnjih plovnih puteva, dok je sada na delu pomenute deonice, od 176. do 188. kilometra, 3. kategorija plovnog puta.

Zato je na čitavoj potrebno obezbediti IV kategoriju plovnog puta.

Razmatrane su 3 varijante hidrotehničkih radova kojima se to postiže, a usvojena treća kao najoptimalnija, koja podrazumeva izgradnju vodnih objekata na najkritičnijoj deonica, uz bagerovanje sprudova u plovnom putu na kraćim deonicama uzvodno i nizvodno.

Za ovaj projekat, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koji je izradio Institut Jaroslav Černi. Dokument je na javnom uvidu, dostupan je na sajtu MGSI, kao i Ministarstva zaštite životne sredine.