NOVA LUKA U BEOGRADU: Detalji projekta

Za projektovanje nove luke u Beogradu biće obezbeđeno, kako predviđa predlog budžeta za narednu godinu, 168 miliona dinara, a prvi radovi očekuju se do kraja 2021, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

To će biti jedno od najmodernijih i najvećih čvorišta za intermodalni saobraćaj na Zapadnom Balkanu, sa kapacitetom pretovara između tri i pet miliona tona raznih vrsta tereta, a najverovatnije će se nalaziti nedaleko od Pupinovog mosta.

– Rok za završetak projektovanja nove luke je do kraja naredne godine odnosno do kraja prvog kvartala 2021. godine – rekao je pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević.

On je dodao da se još razmatra tačna lokacija za izgradnju nove luke u Beogradu, ali da najveći potencijal ima ona uzvodno od Pupinovog mosta, u čijoj blizini je planirana i gradnja industrijsko-tehnološkog parka u Borči zajedno sa partnerima iz Kine.

Na pitanje šta će biti sa sadašnjom Lukom Beograd, Kovačević kaže:

– Sta će biti sa sadašnjom lukom, predviđeno je Generalnim urbanističkim planom Beograda. Tu se predviđa razvoj komercijalnih sadržaja. Ko i kako će voditi taj projekat, zavisi od dogovora i rešavanja spora između Luke Beograd i grada Beograda. Mi kao Republika se u to ne mešamo. Nama je važno da kroz Generalni urbanistički plan Beograda kažemo da će luka na sadašnjoj lokaciji nastaviti da radi sve dok novu ne izgradimo, kako bismo omogućili snabdevanje grada i sa reke.

Prema preliminarnim procenama ukupna vrednost izgradnje luke Beograd je oko 180 mil EUR od čega je 90 mil EUR vrednost lučke infrastrukture.

On navodi da je koncept države po pitanju razvoja luka u Srbiji da Republika ulaže u razvoj infrastukture i daje koncesiju lučkom koncesionaru za izgradnju suprastrukture i za upavljanje lukom.

– Srbija planira da se zaduži kod Evropske investicione banke i verovatno kod Evropske banke za obnovu i razvoj za taj deo iznosa od 90 mil EUR i izgradimo lučku infrastrukturu, a da preostala sredstva obezbedimo kroz investiciju lučkog koncesionara – naveo je Kovačević.

Za projektovanje nove luke u Beogradu predviđeno je 168 miliona dinara u predlogu budžetu za 2020. godinu i to su sredstva koja su potrebna za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti.

Inače, država je od EU već dobili grant u iznosu od milion evra na osnovu kojih se radi prethodna studija opravdanosti sa generalniom projektom za novu beogradsku luku, tako da je vrednost projektovanja skoro tri miliona evra.

– Odmah po završetku projektovanja, planiran je početak izgradnje. Očekujemo da ćemo do kraja 2021. godine imati već prve radove na izgradnji luke u Beogradu – kaže Kovačević.

Ističe da će izgradnja nove luke u Beogradu biti projekat koji će obeležiti čitavu jednu generaciju u oblasti vodnog saobraćaja.

To će biti, ističe, savremeno intermodalno čvorište koj će povezati drumski i železnički Koridor 10 sa vodnim koridorom Rajna-Dunav. Nova luka Beograd imaće sve terminale koje jedna moderna luka treba da ima, a to znači ne samo kontejnerski već i ‘ro-ro’ terminal, kao i terminal za rasute terete i naftni terminal koji će koristiti naftne kompanije za snabdevanje Beogada.

Kovačević je dodao da će nova beogradska luka omogućiti veće korišćenje vodnog transporta kao efikasnijeg i ekonomičnijeg vida prevoza, „što je velika prilika za razvoj domaće privrede“.