Novi rekordi na Sueckom kanalu – U 2021. ostvaren prihod od 6,3 mlrd USD

Uprava Sueckog kanala objavila je godišnje rezultate, koji su, kada se u celini sagleda natprosečno zahtevna 2021. godina, više nego izvrsni. Prihodi za celu godinu porasli su za 12,8%, uprkos prekidu rada kanala i dodatnim troškovima nastalim usled blokade teretnjakom Ever Given, te su na kraju godine dostigli rekordnih 6,3 milijardi dolara.

U godini velikih izazova Suecki kanal se, između ostalog, suočio i sa rastućom konkurencijom, jer su tokom blokade kanala, mnoge kompanije slale svoja plovila oko Afrike, dok je u istom periodu Rusija snažno promovisala severnomorsku rutu.

No, uprkos problemima, kanal je ostao ključan za globalnu pomorsku trgovinu, što pokazuje, pored povećanja prihoda, i rekordna godišnja neto tonaža koja iznosi 1,27 milijardi tona – 8,5% više od 1,17 milijardi tona u 2020.

Povećanje od 1,1 milijardi dolara predsednik Uprave Sueckog kanala Osama Rabie pripisuje natprosečnim marketinškim naporima kanala i naporima u radu sa brodarskim kompanijama. Posebno je podsetio da je tokom godine naknada za putničke brodove smanjena za 15%, kao i na inicijativu pružanja pomoći brodarskim kompanijama da vrate posadu koja je bila „zaglavljena“ tokom pandemije.

U 2021. kroz kanal su prošla 20.694 broda, što je povećanje od 10% u odnosu na 2020. U 2021, ukupno 1.532 plovila kroz kanal je prošlo po prvi put.

Kako navodi Uprava, snažan rast zabeležen je u svim glavnim kategorijama transporta, počevši od prevoza LNG, gde je ukupan broj brodova porastao više od 30%. Kada je reč o kontejnerskim brodovima, ukupno 5.186 kontejnerskih tranzita je realizovano u 2021. godini, što je za 10% više u odnosu na prethodnu godinu. Od tranzita brodova za rasuti teret po prvi put je prihodovano više od milijardu dolara.

Za narednu godinu uprava je najavila povećanje naknade za prolazak za 6%, počevši od februara. Ovo poskupljenje se odnosi na sve vrste brodova, izuzev kruzera i  brodova za prevoz LNG, za koje će važiti iste naknade kao i u 2021. Podsetimo, na odstupanje su se odlučili jer je pomorska trgovina LNG-om tržište velike konkurentnosti, dok je brodovima za krstarenje neophodna podrška pri oporavku od posledica pandemije.

U planu je i pružanje podsticaja za ekološki prihvatljive brodove, kao i proširenje i produbljivanje skoro 20 milja kanala, što će, kako Rabie predviđa, povećati bezbednost plovidbe za 28%, saznaje maritime-executive.com.