Od danas ponovo plovidba kroz prevodnicu Brana na Tisi

Rečni saobraćaj na prevodnici Brana na Tisi danas (29. novembra) je ponovo uspostavljen, nakon što su završeno uklanjanje oštećenog stuba nizvodnog predpristaništa prevodnice na km 63,00 reke Tise, saopšteno je iz Voda Vojvodine.

– Radovi koji su počeli u subotu, vredni preko 20 miliona dinara, uspešno su završeni vađenjem stuba na obalu, tako da plovidba međudržavnom rekom Tisom može biti ponovo uspostavljena – navode Vode Vojvodine u saopštenju.

Podsećanja radi, plovidba je prekinuta iz bezbednosnih razloga zbog verovatnoće nekontrolisanog pada oštećenog stuba u plovni put, te se koristio alternativni put.

– Sledeće godine, kada se steknu uslovi, planirano je da se započnu aktivnosti na postavljanju novog stuba na prevodnici Brana na Tisi, ali će sve vreme biti omogućena nesmetana plovidba – navedeno je u saopšenju Voda Vojvodine.

Foto: Vode Vojvodine