ODGOVOR LUKE BEOGRAD na tekst – SUDAR tankera sa baržama kod Pančevačkog mosta

Povodom teksta:  Sudar tankera sa baržama kod Pančevačkog mosta, objavljenog 07.10.2021.  na našem portalu, Luka Beograd AD je poslala sledeći dopis:

Poštovani,

Dana 07.10.2021. godine, na sajtu plutonlogistics.com je objavljen tekst pod nazivom „Sudar tankera sa baržama kod Pančevačkog mosta“, u kome su, pozivajući se na informacije objavljene na sajtu Udruženja profesionalnih lađara Srbije,  iznete sledeće neistinite informacije na račun Luke Beograd AD:

– Da su se barže (u koje je kod Pančevačkog mosta, dana 6. oktobra, oko 22h, udario motorni tanker) zbog jakog olujnog vetra pokrenule sa sidrišta Luke „Beograd“.
– Da se pre samo tri meseca dogodio sličan problem na istom sidrištu, srećom tokom dana, te je brzom akcijom lađara i policije izbegnuta veća materijalna šteta.

Prilog 1: Izvod sa sajta „plutonlogistics.com“, od 07.10.2021. godine.

Napred navedene, objavljene informacije su apsolutno neistinite iz sledećih razloga:
– Barže u koje je kod Pančevačkog mosta, dana 06. oktobra 2021. godine oko 22h, udario motorni tanker, nisu bile uopšte usidrene na sidrištu Luke „Beograd“, pa se, samim tim, nisu mogle pokrenuti, niti su se pokrenule sa tog sidrišta.
– Pre tri meseca nije se dogodio nijedan sličan problem na sidrištu Luke „Beograd“.

Ovim putem zahtevamo da na sajtu plutonlogistics.com objavite ovaj naš odgovor da su napred navedene objavljene informacije neistinite, te da ispravite i objavite ispravku neistinitih informacija, kao i da, bez odlaganja, prestanete sa daljim objavljivanjem neistinitih informacija na račun kompanije Luka „Beograd“ ad.

Budući da se objavljivanjem neistinitih informacija grubo povređuje ugled kompanije Luka „Beograd“ ad i nanosi finansijska šteta njenim poslovnim interesima, bićemo prisiljeni da putem nadležnih državnih organa zatražimo zaštitu svojih interesa ukoliko oni i dalje budu ugroženi iznošenjem neistina na račun ove kompanije.

Napominjemo da smo zahtev iste sadržine uputili i Udruženju profesionalnih lađara Srbije, a isti vam dostavljamo u prilogu (Prilog 2).

Kompletan dopis pročitajte OVDE.

PlutonLogistics se iskreno izvinjava Luci Beograd AD zbog svog apsolutno nenamernog propusta usled prenetog teksta gde je jasno naveden izvor informacija. U pomenutom tekstu na našem portalu jasno je navedeno da je kompletan tekst prenet sa pomenutog sajta.  Zahvaljujemo se na ukazanim nepravilnostima, a po pristizanju ovog dopisa ispravili smo pomenute činjenice u prethodno objavljenom tekstu. 

Još jednom se izvinjavamo Luci Beograd ukoliko je preneti tekst doprineo narušavanju ugleda kompanije, što nam svakako nije bila namera.