Na brodovima otkrivene malverzacije sa preko 22 tone nafte

Carinici su 24. decembra 2021. godine, u saradnji sa policijom, prilikom poslednje u nizu kontrola nekoliko brodova koji su u vlasništvu iste domaće kompanije, otkrili zloupotrebe sa preko 22 tone nafte.

Tokom kontrole jednog od brodova koji pripada pomenutoj kompaniji, na desnoj obali Dunava kod Ade Huje, utvrđeno je da je sa njega, u nekoliko navrata pretakano pogonsko gorivo stranog porekla na druge brodove istog vlasnika, bez prijavljivanja carini.

Detaljna kontrola, koja podrazumeva pregled i merenje brodskih tankova, pokazala je da se radi o ukupnoj količini od 22.250 litara ovog akciznog proizvoda, koju su brodovi međusobno pretakali, bez bilo kakvog traga u brodskoj dokumentaciji.

Podaci o tome ne postoje u zvaničnim brodskim dokumentima, čime je učinjen carinski prekršaj, tzv. „izuzimanje ispod carinskog nadzora“ pomenute količine pogonskog goriva.

Protiv odgovorne brodske kompanije pokrenut je prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Izvor/foto: Uprava carina