Počeli radovi na kritičnim tačkama na Dunavu

Projektovani hidrotehnički radovi u okviru projekta „Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima na reci Dunav“ započeti su na sektoru Futog 30. avgusta 2018. Svrha projekta je poboljšanje uslova plovidbe na reci Dunav u skladu sa odredbama nacionalne politike i strategije i sa preporukama Dunavske komisije i planovima razvoja transportnog sistema EU kako bi se obezbedio brz, siguran, pouzdan i ekološki prihvatljiv transport, olakšao transport robe i pokretljivost ljudi, navodi „Plovput“ na svom sajtu.

Obuhvat ovog projekta podrazumeva izvođenje hidrotehničkih i bagerskih radova na ukupno šest (6) kritičnih sektora duž reke Dunav u Srbiji, od km 1200 + 000 do km 1285 + 000.

Projektovani hidrotehnički radovi sastoje se od: 1 neukorenjenog napera, 4 praga i 3 ševrona. Bagerski radovi će se izvoditi na 5 kritičnih sektora. Prema usvojenom Programu izvođenja radova, prvo se izvode hidrotehnički radovi na svim planiranim sektorima, nakon čega će se započeti sa izvođenjem bagerskih radova. Radovi su započeti na kritičnom sektoru Futog, na kome su projektovani 1 neukorenjeni naper i 1 ševron.

Direkcija za vodne puteve objavila je ažurirani situacioni plan i ćeliju elektronske plovidbene karte kritičnog sektora Futog, na kojima je prikazana gradilišna zona, kao i prilagođeni sistem obeležavanja, koji su odobrile nadležne institucije, a uspostavio izvođač radova, navodi „Plovput“.

Podeli na društvenim mrežama: