Porast pretovara tereta na rekama u Srbiji u 2021.

Na rekama u Srbiji u prvih šest meseci ove godine pretovareno je 7,8 miliona tona tereta, što predstavlja rast od 8,3% u poređenju sa prvim polugodištem 2020. godine, saopštila je danas Agencija za upravljanje lukama.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 24,4% pretovara. Na drugom mestu su žitarice sa udelom od 18%. Ugalj je na trećem mestu sa učešćem od 14,5%,  a slede ga nafta i naftni derivati koji učestvuju sa 14,2% u ukupnom pretovaru. Rude su na petom mestu, sa 10,2%.

Rast obima pretovarenog šljunka, peska i kamenih agregata ukazuje na intenzivne aktivnosti u oblasti građevinske industrije kroz realizaciju infrastrukturnih projekata Vlade Srbije. Žitarice su na drugom mestu zahvaljujući dobrim uslovima na međunarodnom tržištu merkantilne robe, navodi AUL.

Pored toga, pretovarene su i veće količine uglja, kao rezultat rada JP Elektroprivreda Srbije.

Kada je reč o putničkom saobraćaju, međunarodna putnička pristaništa su nakon višemesečne obustave krstarenja dočekala prve kruzere. Agencija će u narednom periodu nastaviti da ulaže napore u unapređenje oblasti lučke delatnosti a posebna pažnja biće posvećena oporavku i daljem razvoju međunarodnog vodnog putničkog saobraćaja, navodi se u saopštenju.

PROČITAJTE I: