Praćenje brodova u realnom vremenu – Digitalizacija olakšala rad Agencije za upravljanje lukama

Agencija za upravljanje lukama putem softvera Track&Trace, koji je nastao kao rezultat Interreg projekta DAPhNE, može pratiti kretanje brodova u lukama u realnom vremenu i kroz predgled arhiviranih zapisa, pa je samim tim program značajan i sa bezbednosnog aspekta. Ova platforma je zasnovana na korišćenju AIS tehnologije koja je osnov svih modernih informacionih sistema koji se koriste u navigaciji, rekao je rukovodilac AUL Centra za opšte poslove Vladimir Pavlović na konferenciji „Danube Information Services Conference DISC ’22“ održanoj u Bukureštu 14. i 15. decembra.

Ovogodišnji skup bio je posvećen inovativnim rešenjima za unapređenje plovidbe.

Pavlović je prezentovao i Aplikaciju za fakturisanje i Portal elektronskih prijava koji su umnogome pojednostavili rad kako zaposlenih tako i obveznika.

Prijave za naplatu naknada koje su podnete preko Portala čine više od 90% od ukupnog broja pristiglih prijava. Na taj način ostvaruje se ušteda vremena i troškova u pogledu kancelarijskog materijala i slanja prijava poštom.

Pored toga, Agencija je u prethodnom periodu počela da primenjuje RPA tehnologiju. Objasnio je da ovo napredno rešenje funkcioniše po principu automatizacije procesa koji se stalno ponavljaju. Pavlović je rekao da je uloga robota obrada elektronskih prijava, izrada rešenja za naplatu naknada, njihovo slanje elektronskom poštom obveznicima kao i sistematizacija podataka o teretnom i putničkom saobraćaju.

Samim tim, zaposleni su svoje kapacitete i aktivnosti preusmerili na zahtevnije zadatke poput strateškog planiranja. On je dodao da će agencija nastaviti da unapređuje postojeća rešenja i primenjuje nove informacione tehnologije u svom radu.

Tokom trajanja konferencije i predstavnici ostalih zemalja Dunavskog regiona govorili su o različitim projektima u oblasti digitalizacije u vodnom saobraćaju. Cilj ovih projekata je poboljšanje navigacionih uslova i prevazilaženje administrativnih barijera.

Digitalizacija ima važnu ulogu u unapređenju bezbednosti, održivosti i konkurentnosti vodnog saobraćaja u Dunavskom regionu, zaključili su učesnici konferencije, navodi se u saopštenju Agencije za upravljanje lukama.