Pretovar na rekama u Srbiji 9% manji – Najveći pad zabeležen kod žitarica

Na rekama u Srbiji je do 1. juna pretovareno 6,1 miliona tona tereta, što je za 9% manje u odnosu na isti period 2021. godine, saopšteno je iz Agencije za upravljanje lukama.

Najčešće vrste pretovarenog tereta su šljunak, pesak i kameni agregati, potom nafta i naftni derivati. Rude se, u ukupnom pretovaru, nalaze na trećem mestu, a ugalj na četvrtom.

Najveći pad zabeležen je kod žitarica, usled nepovoljne globalne situacije i zabrane izvoza ove vrste robe – pretovareno je oko 900.000 tona žitarica manje nego u prvih pet meseci prošle godine.

Kada je reč o putničkom saobraćaju, međunarodna putnička pristaništa u Srbiji su do 1. juna ove godine dočekala 378 pristajanja i 35.000 ukrcanih i iskrcanih putnika, što je 4% više pristajanja u odnosu na 2019. godinu.

Podsećamo, u prošloj godini je pretovarano oko 3,2% manje robe u odnosu na 2020.