Promena dinarskog podračuna Agencije za upravljanje lukama

Agencija za upravljanje lukama je obavestila sve obveznike da od 09. februara 2017. godine počinje da važi novi podračun sopstvenih prihoda Agencije za upravljanje lukama. Broj ovog podračuna je 840-1073668-09. Takođe, prestaje da važi prethodni podračun Agencije broj 840-1007627-58.

 – Molimo obveznike da od navedenog datuma sve obaveze nastale na osnovu faktura Agencije izmiruju u korist novog podračuna, sa obaveznim unosom broja fakture u polje „poziv na broj odobrenja“ – navela je Agencija na svom sajtu.