Proširenje Luke Smederevo – Novi tender za izgradnju terminala tokom jula

Jedan od najvećih projekata u oblasti vodnog saobraćaja u Srbiji – izgradnja novog terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo, nastavljen je pre nekoliko dana.

Nakon što je polovinom aprila zbog ponuda koje su premašivale budžet obustavljena javna nabavka, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavilo je novi tender. Prethodna informacija objavljena je 29. maja, a prema tom dokumentu, obaveštenje o ugovoru biće objavljeno tokom jula.

Očekuje se da bi ugovor sa odabranim ponuđačem trebalo da bude zaključen u novembru 2020.

Projekat u Smederevu obuhavata rekonstrukciju i sanaciju postojećeg lučkog područja i pristaništa od približno 3,8 ha, odnosno 170 metara, kao i izgradnju novog dela lučkog terminala za generalni i rasuti teret površine oko 21 ha i dužine keja od oko 670 metara, u nizvodnom delu u odnosu na postojeći terminal. Radovi uključuju i prateće objekte: pristupni put, lučku i komunalnu infrastrukturu.

Luka će raditi tokom izvođenja radova.