Podsticaj multimodalnom transportu – I prva „plava traka“ između Z.Balkana i EU uskoro u funkciji

Prva plava traka između zemalja Zapadnog Balkana i EU biće funkcionalna na jesen 2022. između Albanije, Crne Gore i Italije. To će biti omogućeno zahvaljujući SEED+ sistemu za elektronsku razmenu podataka, saopštila je Transportna zajednica.

Predstavnici carina tri zemlje potpisali su Memorandume o razumijevanju 9. septembra u Rimu. Ovo je takođe bila prilika da se razgovara o budućem razvoju inicijative „plave trake“ i trgovinskim odnosima na području Jadranskog mora.

– Prva operativna plava traka između EU i Zapadnog Balkana rezultat je više od dve godine koordinisanog delovanja brojnih zainteresovanih strana, u skladu sa obavezama preuzetim na samitu EU-Zapadni Balkan na Brdu pri Kranju. Uspostavljanjem zelenih traka prvo unutar čitavog regiona, a potom i na granicama sa EU, približavamo region EU. Proširenje koncepta na more i uspostavljanje prve plave trake će podstaći multimodalni transport i dovesti do povećanja trgovinskih tokova. Očekujem procvat novih trgovačkih puteva koji će doneti korist građanima i privredi. Transportna zajednica će nastaviti da radi sa državama članicama EU i partnerima na Zapadnom Balkanu na daljem unapređenju saobraćajnih veza i ekonomskih odnosa – rekao je Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

Ovo je važna prekretnica s obzirom na to da će ova saradnja služiti ne samo Albaniji i Crnoj Gori, već i drugim partnerima sa Zapadnog Balkana koji će koristiti luke u Albaniji i Crnoj Gori za trgovinu. Uspostavljanje IT infrastrukture je u toku, a očekuje se da će sistem biti operativan tokom jeseni 2022. Ova saradnja otvara mogućnosti za dalje širenje inicijativa zelene i plave trake prema ostalim državama članicama EU.

Podaci će se elektronski razmenjivati preko SEED platforme, koju finansira Evropska unija. SEED se primenjuje od 2010. godine, kasnije je nadograđen na SEED+ i poboljšao je upravljanje prelazima na Zapadnom Balkanu, poboljšao efikasnost i prekograničnu komunikaciju i pojednostavio i modernizovao procedure.

– SEED sistem je srž zelenih/plavih inicijativa, pružajući sigurnu IT infrastrukturu za ubrzavanje carinskih procedura, formalnosti i carinskih kontrola ne samo između CEFTA strana, već i sa EU. Budući da je veoma fleksibilan i prilagodljiv, SEED sistem približava naše administracije i preduzeća Evropskoj uniji i njenom jedinstvenom tržištu – rekao je Emir Đikić, direktor Sekretarijata CEFTA.

Memorandumi potpisani između Albanije, Crne Gore i Italije u potpunosti razmatraju važnost carina i drugih poreza koji se primjenjuju u prometu robe, prepoznaju potrebu za prekograničnom saradnjom i uzimaju u obzir ciljeve Zajedničkog regionalnog akcionog plana tržišta.

Direktor albanske carine Gazheli je ukratko predstavio dugoročni put koji je albanska carina prešla sa itlijanskom carinom. Ističući značaj CEFTA SEED-a, on je dodao da “dosadašnji uspeh preporučuje SEED da se koristi sa EU i dovodi plave trake u našu stvarnost”. Zahvalivši se italijanskoj carini i CEFTA, Gazheli je izrazio očekivanje albanske carine da će plave trake biti proširene i na ostale zemlje članice EU.

Inicijativom plave trake pokreće se elektronska razmena podataka – dogovorena sa nadležnim evropskim institucijama – korišćenjem SEED+ sistema, sa ciljem da se podstakne pojednostavljenje razmene između CEFTA partnera i EU, kako bi se skratilo vreme i troškovi za granične prelaze. Postoji nekoliko očekivanih koristi: smanjenje vremena putovanja i čekanja na graničnim prelazima ubrzavanjem carinskih procedura kroz obradu podataka pre dolaska; poboljšana analiza i upravljanje rizicima; unapređena prekogranična komunikacija i saradnja sa državama članicama EU; usklađivanje i modernizacija procedura i praksi za obezbeđivanje visokog nivoa bezbednosti i zaštite trgovine; unapređena saradnja na razmeni podataka između EU i CEFTA, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije – izjavio je Marčelo Minena, generalni direktor Agencije za akcizne carine i monopole Italije.

Rade Milošević, direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore, rekao je da ceni implementaciju plavih traka sa partnerima iz EU i italijanskom carinom.

– Inicijativa plave trake će dodatno olakšati, modernizovati i ubrzati carinske procedure i kontrole kroz elektronsku razmenu informacija koja se sprovodi preko CEFTA SEED platforme, čime će se ojačati postojeća saradnja naše administracije u svim CEFTA stranama – dodao je.