Rast na Crnom moru – Novi REZULTATI kontejnerskih terminala

Crnomorski kontejnerski terminali u Ukrajini, Rumuniji, Rusiji, Gruziji i Bugarskoj zabeležili su u prva tri kvartala 2021. godine rezultat od 2.326.889 TEU (uključujući prazne kontejnere, bez pretovara).

Kada je reč ukupnom obimu punih kontejnera, u 5 zemalja koje imaju izlaz na Crno more beleži se rezultat od 1.801.557 TEU, odnosno rast od 4,45% u odnosu na isti period prošle godine, navodi se u izveštaju konsultantske kompanije Informall Business Group.

Broj punih kontejnera je porastao u svim zemljama crnomorskog regiona, osim u Gruziji, gde je obim smanjen za 13,69% u odnosu na prvih 9 meseci 2020. Najveći porast obima kontejnerskog tereta od 15,93% registrovan je u Rusiji.

Uvoz vs. izvoz

Obim uvoza u ove zemlje povećan je za 5,45% u poređenju sa prva tri kvartala 2020. Najveći rast obima uvoza zabeležile su Rusija i Rumunija sa 14,67% i 11,09%, respektivno. U Ukrajini i Bugarskoj je obim uvoza veći za 8,79% i 3,67%, respektivno, dok je u Gruziji smanjen za 16,95%. Izvoz iz regiona je povećan za 3,16%, uglavnom zbog povećanja obima izvoza iz Rusije i Bugarske, od 17,52% i 6,78%. Ukrajina je jedina zemlja u regionu koja je zabeležila pad izvoza, 6,14%.

Tako je procenat utovarenih kontejnera, kojima je rukovala svaka zemlja, izgledao ovako: Ukrajina – 33,92%, Rusija (Crno more) – 26,88%, Rumunija – 20,36%, Gruzija – 10,18% i Bugarska – 8,67%.

Prvih 5 kontejnerskih terminala na Crnom moru

U prvih devet meseci 2021. godine došlo je do nekoliko promena na pozicijama pet prvoplasiranih crnomorskih kontejnerskih terminala. DPW (Konstanca, Rumunija) ostaje na prvoj poziciji prema broju obrađenih TEU-a, sa 18,42%. NUTEP (Novorosijsk) je na drugom mestu sa 17,80%, a CTO (Odesa, Ukrajina) je na trećem mestu. APMT Poti (Gruzija) je nazadovao na četvrto mesto, dok je BKP (Odesa, Ukrajina) zadržao petu poziciju.

Svi terminali sa liste prvih 5 u regionu Crnog mora, sa izuzetkom APMT Poti (Gruzija), zabeležili su rast pretovara tokom analiziranog perioda.

Podsetimo, u 2020. crnomorski kontejnerski terminali pretovarili su 3.164.148 TEU, pri čemu je tadašnji promet punih kontejnera bio manji za 3,22% u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: intermodal-logistics.ro