RAST: Na rekama u Srbiji pretovareno 15,6 miliona tona tereta

Agencija za upravljanje lukama u prethodnoj godini zabeležila je povećane količine pretovarenog tereta. Uprkos složenoj globalnoj epidemiološkoj situaciji, tokom 2020. godine u srpskim lukama pretovareno je 15,6 miliona tona robe, što predstavlja rast od 10,2 odsto, odnosno 1,45 miliona tona više u poređenju sa 2019. godinom, saopštila je ta agencija.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine gotovo 26 odsto pretovara. Žitarice su na drugom mestu, sa udelom od 17,5 odsto, dok se ugalj nalazi na trećem mestu i učestvuje sa 14,4 odsto. Nafta i naftni derivati su na četvrtom mestu sa 13,4 odsto učešća. Rude su pale na peto mesto, rezultirajući sa 8,5 odsto u ukupnom pretovaru, stoji u saopštenju.

– Obim transporta šljunka, peska i kamenih agregata ukazuje na porast aktivnosti u oblasti građevinske industrije u Republici Srbiji. Pored toga, najveća razlika u količini pretovarenog tereta zabeležena je kod uglja, zbog povećanog rada JP Elektroprivreda Srbije. Žitarice su na drugom mestu zahvaljujući dobrim uslovima na međunarodnom tržištu merkantilne robe. Nepovoljan trend na tržištu metala, izazvan pandemijom koronavirusa, prouzrokovao je pad pretovara ruda – objašnjavaju u agenciji.

Putnički saobraćaj

Pandemija je negativno uticala na putnički saobraćaj. Zbog obustave kruzinga u celoj Evropi, na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji evidentirano je 15 pristajanja i 1.164 upotrebe obale. Ostvareno je tek jedan odsto rezultata u poređenju sa nautičkom sezonom 2019. godine.

Fokus Agencije u narednom periodu biće dalje unapređenje oblasti lučke delatnosti i oporavak međunarodnog putničkog saobraćaja, odnosno uspešan povratak kruzera na putnička pristaništa u Srbiji.