Rast pretovara kontejnera u Rijeci

Grupa Luka Rijeka u 2021. ostvarila je 4,36 miliona kuna (nešto više od 570.000 evra) neto dobiti, nakon što je godinu ranije zabeležila gubitak od 3,24 miliona kuna (420.000 evra), pokazuju podaci konsolidovanog izveštaja grupe, objavljenog na Zagrebačkoj berzi.

Ukupan prihod na nivou grupe dostigao je lani 197,1 milion kuna (26 miliona evra), što je za 5% više nego godinu ranije.

Luka Rijeka je tokom 2021. ostvarila promet od 2,25 miliona tona tereta ili 7% manje nego u 2020. U kategoriji generalnog tereta je 746.268 tona (13% više), a rasutog tereta 1,5 miliona tona (15% manje). Kada je reč o kontejnerskom transportu, pretovareno nešto više od 89.000 tona (rast 15%).

Na kontejnerskom terminalu Brajdica (terminalu Jadranskih vrata d.d. u kojima Luka Rijeka d.d. ima 49% udela), u 2021. je u kontejnerskom transportu pretovareno 3,2 miliona tona ili 7% više nego u 2020. Iskazano u kontejnerskim jedinicama, pretovareno je 312.321 TEU, što je 3% više nego 2020.

Ukupni promet Luke Rijeke i Jadranskih vrata u 2021. iznosio 5,5 miliona tona ili 1% više nego u 2020.

Grupu Luka Rijeka čine matična kompanija Luka Rijeka d.d., zatim kompanije u 100-postotnom vlasništvu Luke Rijeke – Luka prijevoz d.o.o., Stanovi d.o.o. i Luka Rijeka Container Depot d.o.o., a Luka Rijeka vlasnik je i 49% udela u Jadranskim vratima.

Prema nerevidiranom nekonsolidovanom izveštaju Luke Rijeka d.d., ta kompanija je u 2021. ostvarila ukupan prihod od 167 miliona kuna, što je 9% manje nego lani i ukupne rashode od 190,3 miliona kuna, što je 4% više nego prethodne godine. Ukupan gubitak iznosi 23,2 miliona kuna. Godinu ranije, odnosno 2020, Luka Rijeka d.d. je ostvarila gubitak od 6,6 miliona kuna, dok je ukupni prihod iznosio 184,2 miliona kuna

Izvor: seebiz.eu