Saradnja Srbije i Rumunije na unapređenju dunavskih luka

Agencija za upravljanje lukama i rumunska Administrativna uprava dunavskih morskih luka (APDM) najavile su intenziviranje saradnje, u cilju razmene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata, saopšteno je nakon sastanka.

Predstavnici AUL Agencije sastali su se sa delegacijom APDM i razgovarali sa generalnim direktorom Aleksandrom Šerbanom i zamenikom generalnog direktora Nikolaem Tivilikijem o ostvarenoj i budućoj saradnji dve institucije.

Tom prilikom, Srđa Lješević, rukovodilac Centra za lučku delatnost Agencije zadužen za međunarodnu saradnju, istakao je da su Agencija i APDM radili kao partneri na Interreg projektu Danube Ports Network (DAPhNE), kao i da su stečena znanja na ovom projektu doprinela daljem unapređenju dunavskih luka kako u Srbiji, tako i u Rumuniji.

Sprovedene aktivnosti u potpunosti odražavaju sveobuhvatni cilj – efikasne i održive luke i njihovo integrisanje u međunarodne multimodalne transportne lance, istakao je.

APDM upravlja lukama koje se nalaze na rumunskom rečno-pomorskom sektoru Dunava, među kojima su tri najvažnije na delu dunavskog toka kroz Rumuniju – Galac, Braila i Tulča.

Predstavnici ove institucije pohvalili su napore AUL za uređenje oblasti lučke delatnosti u Srbiji i naglasili da je nastavak saradnje sa veoma značajan, imajući u vidu da se dobri rezultati u dunavskim lukama zasnivaju na zajedničkom radu lučkih uprava, navodi se u saopštenju Agencije za upravljanje lukama.