Odlični rezultati Luke Kopar u prvom polugodištu – Neto dobit povećana za 169%

Grupa Luka Kopar je u prvoj polovini godine ostvarila 155,1 mil EUR neto prihoda od prodaje, što je 35% više nego u istom periodu prošle godine. Neto dobit je skočila za 169%, na 41,5 mil EUR.

Grupa Luka Kopar je u prvoj polovini 2022. godine poslovala uspešno i ostvarila veoma dobre poslovne rezultate, navodi se u saopštenju menadžmenta kompanije nakon objavljivanja izveštaja na sajtu Ljubljanske berze.

Povećanje neto prihoda od prodaje najviše je uzrokovano većim prihodima od skladišnih naknada, zbog produženog vremena skladištenja robe, kao i povećanjem cena i povećanim obimom pretovara i dodatnih usluga, navode u kompaniji.

Kao rezultat toga, operativni profit (EBIT) je povećan za 170% na 47,8 mil EUR, operativni profit pre amortizacije (EBITDA) za 95% na 63,2 mil EUR, a neto profit za 169% na 41,5 mil EUR. Na veću neto dobit uticali su još veći finansijski prihodi i viši rezultati povezanih preduzeća, objašnjavaju u kompaniji.

Pretovar brodova sa 11,7 miliona tona premašio je za 13% onaj iz prve polovine prošle godine.

Kontejneri i dalje dominiraju, iako je ovaj segment snažno pogođen neregularnim dolascima brodova iz zakrčenih kineskih luka, što utiče na kašnjenja u isporuci tereta u lukama, objašnjavaju oni. Pretovar kontejnera je povećan za 3%, na 526.500 jedinica.

Grupa generalnih tereta ostvarila je rast od 25%, najviše zahvaljujući većim količinama proizvoda od gvožđa i gume. Na terminalu za tečne terete ostvaren je rast prometa od 41%, dok je u segmentu rasutih tereta zabeležen porast prometa od 20%. Povoljan trend se nastavlja i na auto terminalu, gde je u prvoj polovini godine pretovareno 367.332 automobila, što je 11% više nego u istom periodu prošle godine. Prema navodima kompanije, povećanje je posebno značajno u pretovaru električnih vozila.

Luka je ove godine počela realizaciju velikih investicija u oblasti kontejnerskog terminala, koje predstavljaju novi ciklus razvoja ove najvažnije strateške robne grupe. Rashodi za investicije na nivou grupe u prvoj polovini godine iznosili su 31,9 mil EUR, odnosno 6% više nego prošle godine.

Kompanija Luka Kopar povećala je neto prihode od prodaje za 36%, na 153,5 mil EUR, EBIT za 169%, na 46,9 mil EUR, a neto dobit za 161%, na 41,1 mil EUR, prenosi seebiz.eu.