Snažan rast dobiti Luke Bar u 2016. godini

U 2016. godini Luka Bar je je ostvarila dobit u iznosu od 1,33 mil EUR pri čemu su ukupni prihodi iznosili 9,71 mil EUR, a ukupni rashodi 8,38 mil EUR. Istovremeno, pretovar tereta je iznosio 1,2 miliona tona što je za 49% više nego 2015. godine, pokazuje zvaničan izveštaj o poslovanju barske kompanije.

Posmatrano zajedno, na konsolidovanom nivou, Luka Bar je sa svojim preduzećima ostvarila pozitivan finansijski rezultat u iznosu od oko milion evra. Luka Bar je, inače, stoprocentni vlasnik tri društva sa ograničenom odgovornošću – Hotel Sidro, Štivadorski poslovi i Bezbjednosni i lučki poslovi.

Ova kompanija je prošle godine ostvarila brodski pretovar od 1.209.187 tona raznih tereta, u čijoj stukturi učestvuju rasuti sa 68,97%, tečni sa 20,98%, ro-ro 9,68% i generalni sa 0,37%. U ovom periodu, ostvareni brodski pretovar je za 49% veći od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok su ukupne manipulativne operacije veće za 61%.

Posmatrano u odnosu na plan, brodski pretovar pokazuje povećanje za 10%, a ostvarene manipulativne operacije, u odnosu na planirane rast od 19%.