Svetska banka finansira program integrisanog razvoja koridora Save i Drine

Svetska banka (SB) objavila je danas da je Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori odobrila 123,2 miliona evra (134 miliona dolara) za prvu fazu programa integrisanog razvoja koridora Save i Drine (SDIP) čiji je cilj da ojača prekograničnu saradnju kroz upravljanje vodnim resursima i da unapredi plovnost vodnog puta i zaštitu od poplave, prenosi agencija Beta.

Ovim programom, koji obuhvata tri priobalne zemlje sliva Save i Drine, kroz integrisani pristup finansiraće se aktivnosti usmerene na zaštitu od poplava, upravljanje životnom sredinom i modernizaciju luka duž koridora dve reke, radi povećanja njihove konektivnosti, navedeno je u saopštenju.

Projekat će, kako je istaknuto, takođe doprineti jačanju prekogranične saradnje i privrednog rasta zemalja regiona koje su dodatno ugrožene usled pandemije korona virusa.

– Sliv Save i Drine ima značajan neiskorišćeni potencijal koji je pokretač privrednog rasta, regionalne konektivnosti, otpornosti na rizike usled klimatskih promena – izjavila je regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Linda Van Gelder.

Kako je dodala, ova prekogranična saradnja ima potencijal da obezbedi korist lokalnim zajednicama i privrednim subjektima koji se nalaze u području rečnih slivova i stvori prilike koje će imati dalekosežan uticaj na privredu priobalnih zemalja.

Programske mere za ublažavanje rizika od poplava će povećati zaštićenu površinu za 300.000 hektara i obezbediti zaštitu od poplava na nivou stogodišnjih velikih voda za približno 400.000 stanovnika.

Projekat će takođe doprineti konektivnosti i plovnosti vodnog puta Save za više od 200 kilometara i poboljšati prekograničnu saradnju u oblasti upravljanja vodama kroz razmenu znanja između sektora i priobalnih zemalja.

Čitav program vredan je približno 332 miliona dolara i sprovodiće se u narednih deset godina kroz dve uzastopne faze koje će se delimično preklapati.

Srbiji je u prvoj fazi projekta odobreno 78,2 miliona evra, Bosni i Hercegovini 30 miliona evra, a Crnoj Gori 15 miliona evra za sliv Lima i Grnčara. U prvu fazu programa biće uključene i Slovenija i Hrvatska, kroz učešće u regionalnim studijama, regionalnom dijalogu, instrumenatima za izgradnju kapaciteta i drugim srodnim aktivnostima, prenosi agencija Beta.