Transport nafte i tečnih tereta – Da li će opasni teret u Srbiji prevoziti strani brodari?

Ostalo je samo 10 meseci do stupanja na snagu izmena tehničkih propisa ADN, koje zahtevaju obavezno duplo dno na brodovima koji prevoze opasnu robu. Shodno zahtevima ADN, krajnji rok za završetak rekonstrukcije tankerske flote u dvobok/dvodno je 31. decembar 2018, do kada svi radovi na plovnim objektima moraju biti završeni i odobreni od strane klasifikacionog društva. Postoje dva načina prilagođavanja novim ADN zahtevima i to rekonstrukcija postojeće tankerske flote sa jednostrukom oplatom u dvobok/dvodno i nabavka tankera koji su već usaglašeni sa novim ADN propisima.

Slavica Hajder, sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine, kaže za PlutonLogistics da su brodari već uveliko morali da pokrenu u proces rekonstrukcije, s obzirom da ceo postupak vezano za konverziju tankera traje 8-12 meseci.

Izrada i overa projektne dokumetacije traje oko 2 meseca, overa projekta u klasifikacionom društvu 2-3 meseca i nabavka materijala i opreme, kao i radovi u brodogradilištu oko 4 meseca.

Prema podacima Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, na dan 12. januara 2018. godine, od 26 tankerskih plovila u Srbiji svega 5 je u skladu sa ADN propisima i to: plovilo Lađar Mijo (brodar „Lađar Kupra“ doo Beograd), plovilo Marconi (brodar „Mondoluka plus“ doo Beograd), plovilo Rubikon 21 (brodar  „Rubikon shipping company“ doo Beograd), plovilo Linda ( brodar „Kazuk“ doo Beograd) i plovilo „81523“ (brodar „Yudra“ Beograd).

Naša sagovornica objašnjava da je za ovaj posao neophodno puno vremena, ali i para.

– Da bi se završila rekonstrukcija tankerske flote, po objektu, treba izdvojiti između 500.000 i 700.000 EUR. S druge strane za kupovinu novih brodova koji su usaglašeni sa novim ADN propisima, brodari moraju da izdvoje po nekoliko miliona eura.

Ona je naglasila i da bi, s obzirom da su potrebna značajna finansijska sredstva za ulaganja, trebalo urgentno rešavati pitanje eventualnih davanja finansijskih olakšica brodarima po navedenom pitanju, jer ukoliko do 31.12.2018. godine ne završe sa rekonstrukcijom tankerske flote, neće moći obavljati prevoz opasne robe.

Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je zaduženo za ovo pitanje, za PlutonLogistics kažu da se jedini dozvoljeni oblici državne pomoći u oblasti unutrašnjeg vodnog transporta odnose na ulaganja u lučku infrastrukturu, dok bi bilo kakvo ulaganje države u flotu predstavljalo nedozvoljenu šemu državne pomoći.

– Posledično, u budžetu nisu predviđene subvencije ili drugi programi pomoći kompanijama koje se bave prevozom nafte tankerima, već je obaveza tih kompanija bila da svoje poslovne planove usklade sa međunarodnim konvencijama koje su obavezujuće za sve kompanije u Evropi koje se bave ovim poslom.

Ukoliko se do kraja 2018. godine ne ispoštuje rok i ne završi rekonstrukcija brodova u skladu sa ADN propisima, tankeri kao takvi ne mogu da se koriste u prevozu opasne robe (naftnih derivata, tečnog tereta), već mora da se vrši njihova prenamena, da se koriste kao ponton, za prevoz suvog ili rasutog tereta, da se seku u staro gvožđe ili za drugu namenu.

Naša sagovornica upozorava da će iz tih razloga, sve više brodara sa stranom zastavom ploviti našim rekama jer su oni svoju flotu usaglasili sa novim ADN propisima.