Short sea transport – Nemačke luke ubeležile značajno povećanje tokom prethodne godine

Short sea servisi jedna su od alternativa drumskom transportu untar regionalnih lanaca snabdevanja – ekonomična i u najvećem broju slučajeva ekološki prihvatljivija. Stvaranje „pomorskih autoputeva“ i jačanje veza između luka i zaleđa jedan je od načina da se smanji opterećenje u sektoru drumskog transporta koji se trenutno suočava sa mnogim izazovima: nedostatak vozača, porast troškova itd. Pomorski transport na kratkim relacijama takođe omogućava brodarskim kompanijama da teret otpreme blagovremeno i poštujući rokove – za razliku od drumskog, nije sklon kašnjenjima i problemima vezanim za zagušenja (takođe i za razliku od prekookeanskog transporta). Deo analitičara takođe predviđa i da bi popularnost short sea transporta mogla da poraste sa trendom premeštanja proizvodnje bliže matičnoj zemlji, što je takođe jedan od talasa podstaknut pandemijom.

Savezna kancelarija za prevoz tereta (BAG) prošle sedmice objavila je rezultate pretovara robe u morskim lukama u Nemačkoj tokom 2021, sa fokusom na short sea transport, i zanimljivo je pogledati kako rezultati izgledaju u toj zemlji.

Kako je saopšteno, količine utovarene i istovarene robe u nemačkim morskim lukama porasle su za oko 9,3% sa oko 165,6 miliona tona u 2020. godini na oko 181,0 miliona tona u 2021. godini. Udeo short sea transporta u ukupnom rezultatu povećao se sa oko 60,1% u 2020. na oko 62,7% u 2021. To je bio najveći udeo u poslednjih deset godina, saopšteno je.

Glavni razlozi za povećanje bili su bazni efekti nakon što je obim pomorskog tereta naglo opao 2020. kao rezultat pandemije korone. U toku oživljavanja svetske trgovine i nemačke spoljne trgovine u 2021. godini, pretovar robe u kratkim pomorskim prevozima premašio je nivo pre krize iz 2019. za oko 0,2 miliona tona.

Nasuprot tome, ukupan obim tereta u nemačkim morskim lukama bio je oko 5,9 miliona tona ispod rezultata 2019. Jedan od razloga za to su ozbiljni rezovi u globalnim lancima snabdevanja, koji su prvenstveno uticali na transport kontejnera 2021.

U 2021. godini došlo je do povećanja obima, kako u domaćem tako i u međunarodnom pomorskom prevozu na kratke udaljenosti.

Najvažniji trgovinski partneri nemačkih morskih luka u 2021. godini bili su Ruska Federacija, Švedska i Norveška.

Pretovar kontejnera u nemačkim pomorskim lukama u short sea segmentu dostigao je oko 5,9 miliona TEU u 2021. godini, što je povećanje od oko 8,5% u odnosu na 2020. U Ro-Ro saobraćaju u nemačkim morskim lukama tokom 2021. godine pretovareno ukupno oko 2,3 miliona kamiona i prikolica ili poluprikolica bez pratnje, oko 11,8% više nego 2020. godine. Većina saobraćaja bila je u nemačkim lukama na Baltičkom moru, saopšteno je.

Više detalja dostupno je na sajtu BAG-a.