U hrvatskim lukama smanjen pretovar tereta

U hrvatskim morskim lukama u drugom tromesečju ove godine, ali i u periodu od šest meseci, bilo je više prometa brodova i putnika, ali i manje prometa robe nego u istom periodu lani, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

 

Tereta je u morskim lukama u drugom tromesečju bilo ukupno 5,27 miliona tona ili 7,7% manje nego u istim mesecima prošle godine. Najbolji rezultat u pretovaru tereta ostvaren je u luci Omišalj, 1,7 miliona tona, što je međutim 25,1% manje u odnosu na isti period lani.

U luci Ploče zabeleženo je, pak, 938.000 tona tereta, ili 3,6% više, dok je u luci Rijeka zabilježeno 33,3% više tereta, 852.000 tona.

Veliki minus od 20,7 posto imala je luka Bakar, sa ukupno 773.000 tona tereta.

 

Podeli na društvenim mrežama: