U planu novo lučko područje na teritoriji Grada Beograda

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije o transportu naftnih derivata rečnim saobraćajem i zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast. Udruženje naftnih kompanija Srbije je u cilju povećanja skladišnih kapaciteta za pretovar naftnih derivata, između ostalog, predložilo utvrđivanje novog lučkog područja na teritoriji Grada Beograda.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva, to mera koju je Ministarstvo već predvidelo u svojim planovima razvoja vodnog saobraćaja, pored planiranih ulaganja u povećanje kapaciteta luka na Dunavu i Savi.

Mihajlović je istakla da je Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, donetim 2010. godine, kao i kasnijim izmenama ovog zakona, adekvatno uređena oblast transporta i pretovara naftnih derivata na rekama.

– Prilikom donošenja propisa vodilo se računa o tome da se ostavi dovoljno vremena naftnim kompanijama da usklade svoje poslovanje sa zakonom, a na njima je da ispoštuju svoje zakonske obaveze – rekla je Mihajlović.

Ona je naglasila da resorno ministarstvo ne razmatra mogućnost produžavanja roka za usaglašavanje naftnih kompanija sa ovim zakonom.