Lađari traže izmenu procedure SMENE članova posade

Udruženje profesionalnih lađara Srbije zatražilo je od Vlade da što pre izmeni proceduru smene članova posada brodova unutrašnje plovidbe, koji su državljani Srbije, kako ne bi došlo do narušavanja bezbednosti plovidbe zbog premora, kao i otežanog funkcionisanja transporta.

Naime, brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Srbije, bez obzira na to da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz domaće luke ili pristaništa, nije dozvoljena zamena članova posade koji su strani državljani, dok je zamena članova posade koji su domaći državljani dozvoljena uz upućivanje člana posade koji napušta brod na sprovođenje mera karantina u trajanju od 28 dana – u objekat vojne ustanove Morović i Miratovačko polje.

Novi propisi, koji su uvedeni zbog sprečavanja širenja epidemije korona virusa, mogu imati veoma nepovoljan uticaj po vodni transport, navode lađari i predlažu NOVU proceduru za smenu članova posada brodova koji plove van domaćih voda. Pristanište za obavljanje smena bilo bi Veliko Gradište ili Beograd, najava i zahtev za smenu u roku koji odgovara državnim organima za priremu.

Po prispeću broda u Veliko Gradište/Beograd proces smene bi trebao da bude sledeći: Kompletna posada broda koji je pristigao se bez kontakta sa obalom testira na prisustvo virusa. Do dobijanja rezultata, brod ostaje izolovan na sidrištu i vije Q (žuta zastava MSK) Po dobijanju rezultata, ukoliko je posada negativna, dozvoljava se smena posade. Stara smena odlazi kućama, a nova se ukrcava. Ukoliko je neko od posade pozitivan na prisustvo virusa, posada se upućuje na lečenje i izolaciju. Brod se dekontaminira po predviđenim protokolu, po izvršenoj dekontaminaciji nova smena preuzima brod i nastavlja dalju eksploataciju.

Lađari napominju da je rečni saobraćaj po svojoj prirodi već svojevrstan tip izolacije. Posade nisu nigde u direktnom kontaktu sa drugim ljudima, a države kroz koje se ovaj vid transporta obavlja su već pre nekoliko nedelja preuzele sve mere prevencije kontakta sa ljudima i obalom. Sam transport robe od luke do luke, manipulacija i ostale formalnosti, traju često i duže od 15 dana tako da je izrečena mera obaveznog karantina u najmanju ruku preterana, navode u Udruženju.

Većina zaposlenih na brodovima u zemlji i inostranstvu je od samog početka vanrednog stanja u totalnoj izolaciji.

– Ogroman problem imaju i kolege koji dežuraju na brodovima u inostranstvu gde su već u svojevrsnom karantinu. Po ovoj odluci, te ljude nakon više meseci u izolaciji na brodu, očekuje karantin u vojnoj ustanovi? Umesto tako radikalnog pristupa predlažemo testiranje tih osoba na prisustvo virusa po hitnom postupku i puštanje na kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana.

Zbog svih ovih razloga, Udruženje lađara apeluje na državu da ukine i preispita odluku, kako ne bi došlo do značajnih problema i potpune obustave plovidbe u domaćem saobraćaju. To bi bilo naročito štetno u ovoj situaciji, kada vodni saobraćaj ima još veću ulogu u snabdevanju, dodaju lađari.

 

Podeli na društvenim mrežama: