Ukinuta taksa za strana plovila na Tisi

 Ukinuto je plaćanje taksi za uplovljavanje stranih plovila u reku Tisu, čime je ukinuta i poslednja prepreka za razvoj saobraćaja na ovoj reci, saopšteno je iz Regionalne privredne komore Subotica.

Kako se navodi, ukinuto je Odobrenje za uplovljenje stranih plovila u Tisu, a samim tim i plaćanje pripadajućih taksi Ministarstvu saobraćaja, koje su iznosile skoro 40.000 dinara.

– Ukidanjem Odobrenja, ukinuta je i poslednja administrativna prepreka, koja je kočila razvoj saobraćaja na reci Tisi. Ovo će u mnogome olakšati plovidbu stranih plovila, a ujedno i umanjiti troškove plovidbe – navedeno je u saopštenju.

Privrednicima zainteresovanim za rečni transport u regionu na raspolaganju je Luka u Senti, koja je opremljena svom potrebnom lučkom opremom, sa dnevnim kapacitetom utovara rasutog tereta u plovila u količini od 3.000 tona.

Luka može obezbediti obavljanje poslova pretovara 24 sata na dan, 7 dana u nedelji, a raspolaže i skladištima potrebnim za koncentraciju robe, odnosno pojedinačna skladišta površine do 1.560 kvadratnih metara za skladištenje oko 2.000 – 3.500 tona rasutog tereta po skladištu, kao i silos kapaciteta 13.500 tona, koji je udaljen 30 kilometara od luke.

U krugu Luke Senta nalazi se carinska ispostava, kao i 10 špedicija.