Uspostavljanje mreže luka duž Dunava prioritet u 2018.

U Galacu su 14. i 15. februara održani sastanci u okviru projekta DAPhNE. Prvog dana skupa razmatrane su sprovedene aktivnosti i ostvareni ciljevi tokom 2017. godine. Svi partneri su se saglasili da je prethodni period bio izuzetno zadovoljavajući, da su svi predviđeni zadaci ispunjeni na vreme, i izrazili uverenost da će druga godina projekta biti podjednako uspešna.

Tokom drugog dana održan je inicijalni sastanak organizacije ‘’Danube Ports Network – Mreža dunavskih luka’’, koju  čine svi partneri na projektu DAPhNE. Na sastanku je rečeno da je formiranje ovakve mreže od velikog značaja za Dunavsku regiju, budući da podstiče razmenu iskustava i stalnu saradnju luka na Dunavu.

– Kroz povezivanje luka u zajedničku mrežu, unapredićemo znatno plovidbu Dunavom. Želimo da sve luke na najvažnijoj evropskoj reci u narednom periodu postanu važna ekonomska čvorišta koja doprinose razvoju privrede i stvaranju novih radnih mest –  zaključeno je na sastanku.

Na sastancima su prisustvovali predstavnici Agencije za upravljanje lukama, koja u projektu DAPhNE učestvuje kao IPA partner.