Vlada Srbije osniva Fond unutrašnje plovidbe

Vlada Srbije donela je nedavno Uredbu o Fondu unutrašnje plovidbe kojom se  propisuje se organizacija i način rada tog fonda, namene za koje se koriste sredstva fonda, način i srazmere plaćanja doprinosa u fond.

U slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu unutrašnje plovidbe primenjuju se mere za otklanjanje poremećaja na tržištu unutrašnje plovidbe u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovačko brodarstvo. Mere podrazumevaju uvođenje pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period u cilju sprečavanja ili otežavanja pojave viška ponude nad potražnjom brodskog prostora na tržištu unutrašnje plovidbe, navedeno je u Uredbi.

Tu su i druge moguće mere za strukturno poboljšanje flote utvrđene ovom uredbom, kao što su isplata premija za rashodovana plovila koja se plaćaju iz Fonda i druge mere u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovačko brodarstvo.

Uredbom su precizirani i uslovi za stavljanje u promet brodova na koje se primenjuju mere za otklanjanje poremećaja na tržištu (pravilo „staro za novo”), uslovi za primenu pravila „staro za novo” na ograničeni vremenski period sa merama za strukturno poboljšanje flote unutrašnje plovidbe, način utvrđivanja i iznosi srazmera stare i nove tonaže, visina namenskih doprinosa, period u kojem se isplaćuju premije za rashodovane brodove, kao i usklađeni koeficijenti poravnanja u skladu sa tonažom za svaki tip i kategoriju broda.

Ova uredba primenjuje se na teretne brodove, tegljače i potiskivače koji pružaju uslugu prevoza robe na unutrašnjim vodnim putevima za sopstvene potrebe ili za iznajmljivanje ili uz naknadu, koji su upisani u domaći upisnik brodova unutrašnje plovidbe ili, ako nisu upisani, njima upravlja pravno lice sa poslovnom nastanom u državi članici Evropske unije.

Ko upravlja Fondom?

Poslove Fonda, čije osnivanje je propisano zakonom kojim se uređuje trgovačko brodarstvo, koji se odnose na strukturno poboljšanje flote u oblasti unutrašnje plovidbe, sprovođenje i primenu mera za otklanjanje poremećaja na tržištu unutrašnje plovidbe, kao i poslove koji se odnose na obezbeđivanje sredstva za otklanjanja ozbiljnog poremećaja na tržištu, obavlja Fond za razvoj Republike Srbije koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj, način finansiranja, poslovi, upravljanje, kontrola rada i nadzor i druga pitanja od značaja za Fond za razvoj Republike Srbije.

Ko puni kasu Fonda?

Sredstva za rad koja su potrebna za obavljanje poslova Fonda obezbeđuju se iz namenskih doprinosa koje plaćaju vlasnici brodova koji su upisani u domaći upisnik brodova unutrašnje plovidbe koji puštaju u rad brodove u odnosu na koje se preduzimaju mere za otklanjanje ozbiljnog poremećaja na tržištu i namenskim doprinosima koji se ostvaruju u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu u skladu sa zakonom kojim se uređujetrgovačko brodarstvo.

Za plovila koja nisu upisana u domaći upisnik brodova unutrašnje plovidbe čiji su vlasnici brodari sa sedištem u državi članici Evropske unije doprinosi se uplaćuju u fond države u kojoj brodar ima sedište.

Pročitajte kompletnu UREDBU.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.