Zbog nelegalnih šljunkara lučki operateri u minusu

Nelegalne deponije šljunka i peska godišnje oštete državni budžet za oko dva miliona evra. Do sada su zatvorene četiri šljunkare širom Srbije, dve na reci Velika Morava i jedna na Dunavu na području Smedereva, kao i jedna na Savi kod Sremske Mitrovice. U narednom periodu trebalo bi da budu zatvorene još tri, koje potpuno nezakonito koriste vodne resurse.

Ovo je jedna od mera u borbi protiv nelegalnog poslovanja, a rezultat je predočen članovima Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije.

Prema podacima republičke inspekcije za bezbednost plovidbe evidentiran je značajan broj mesta na kojima se nelegalno pretovara roba, pre svega šljunak i pesak, nafta i derivati nafte, kao i poljoprivredni proizvodi.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kažu da postojanje nelegalnih mesta, na kojima se pretovara roba u vodnom transportu negativno utiče na prihode budžeta, s obzirom na to da se za pružanje usluga u ovim objektima ne plaćaju lučke naknade, kao ni druge poreske obaveze, usled odsustva državnih organa, koji su inače prisutni u lukama (lučke kapetanije, MUP, carina, sanitarna i fitosanitarna inspekcija i dr.). Takođe, ovi objekti prouzrokuju ozbiljne poremećaje na tržištu usled kojih legalni lučki operateri gube pozicije na međunarodnom tržištu.

– U cilju rešavanja ovog višedecenijskog problema, najpre smo izmenili zakonski okvir kako bismo omogućili da se na sistemski način reši pitanje nelegalnih deponija šljunka i peska, kao i njihovog izmeštanja na utvrđena lučka područja – kažu za „Politiku” u ministarstvu.

Inspekcija bezbednosti plovidbe planirala je da do kraja godine prekontroliše sva pretovarna mesta i biće naređena zabrana, kao i podnošenje zahteva za pokretanje odgovarajućih postupaka.