FrieslandCampina predstavila kamion za MLEKO na vodonik

FrieslandCampina na putu je da svoj transport mleka učini maksimalno održivim. Tokom poslednje decenije, ova mlekara je uspela da smanji emisiju C02 po kilometru prevoza između farmi i proizvodnih lokacija za više od 18%. Sadu su otišli i korak dalje, stavljanjem u upotrebu prvog kamiona za mleko na vodonik, kapaciteta 50 tona.

Ova multinacionalna kompanija sa sedištem u Holandiji proizvodi mleko, jogurt, sir, kao i mleko za bebe, ali i sirovine i poluproizvode za prehrambenu industriju i farmaceutski sektor. Imaju podružnice u 38 zemalja, a izvoze na više od 100 tržišta. Zapošljavaju skoro 24.000 ljudi.

Smanjenje emisije ugljen-dioksida dosada je postignuto raznim inicijativama, uključujući korišćenje zelene električne energije koju su proizvele mlekare-kooperanti, upotrebu solarnih panela na kamionima itd.

Kada je reč o novom zelenom kamionu, trenutno samo regija Groningen u Holandiji ima odgovarajuću infrastrukturu koja može da podrži transport mleka na vodonik. Ipak, FrieslandCampina aktivno istražuje mogućnosti proširenja na druge delove zemlje, kako bi ubrzala upotrebu vodonika u transportu.

Izvor/foto: frieslandcampina.com