9 razloga da prevozite svoju robu železnicom

U poređenju sa vozom, kamion emituje 30 puta više CO2, potrebna mu je infrastruktura koja zahteva tri puta više prostora i pokriva samo jednu četvrtinu udaljenosti sa istom potrošnjom energije.

Železnički prevoznici tereta najčešće kažu da postoji bezbroj argumenata da svoju robu transportujete prugom, a austrijska kompanija Rail Cargo Group izdvojla je razloge koji su, po njihovom mišljenju, najznačajniji!

1. Železnica je sama po sebi najodrživiji vid prevoza – makar samo iz razloga što omogućava transport tereta sa nultom emisijom.

– Primera radi, kroz usluge transporta tereta RCG uštedi 1,1 milion tona CO2 godišnje samo u Austriji, a još mnogo više širom Evrope – ističu.

2. “Zelena struja”

Železničke kompanije se sve više fokusiraju na ovaj aspekt.

– Održivost energije zavisi od njenog porekla. Zbog toga u tri zemlje – Austriji, Nemačkoj i Češkoj, za sopstvenu vuču koristimo isključivo 100% zelenu struju.U Nemačkoj i Češkoj potrebna struja se crpi iz javne mreže, dok u Austriji OBB Infrastructure takođe upravlja sa osam sopstvenih elektrana – kažu u RCG.

3. Roba koja se prevozi železnicom znači manje gužve na putu, što je posebno značajno za preopterećene tranzitne regione. ROLA servis, na primer, nudi atraktivnu alternativu duž Brener prelaza, koja omogućava da roba i na toj problematičnoj deonici putuje brzo i efikasno.

  • BONUS VIDEO! U istom tunelu kamion i voz

 

4. Manje gužve znači i različite benefite za stanovnike tranzitnih regiona, jer zagušenja ne samo da prouzrokuju gubitak vremena, već i nepotrebne emisije i buku.

5. Bez obzira da na to da li imate čelične nosače ili drvenu građu, pruga je dokazan metod za transport velikih, teških pošiljki na velike udaljenosti.

6. Vozovi su bolje opremljeni od kamiona za prevoz velikih količina robe. Često se roba može transportovati u blok vozu kada je raspoređena u nekoliko vagona. Štaviše, prevoz železnicom je obično brži nego brodom, jeftiniji nego vazdušnim putem i ekološki prihvatljiviji od oba zajedno.

7. Čelik na čeliku pobeđuje gume na asfaltu! Nizak otpor kotrljanja garantuje veću energetsku efikasnost vozova, u poređenju sa kamionima.

8. Železnica je takođe na vrhu u pogledu bezbednosti: ljudi i roba su daleko bezbedniji u vozovima nego na putevima. Setite se da se neka opasna roba može transportovati samo železnicom.

9. Pošto prepreke kao što su saobraćajne gužve i nesreće praktično ne dolaze u obzir kod putovanja železnicom, železnički teretni transport je tako manje sklon poremećajima koje uzrokuju nepredviđene okolnosti.

Foto: ©RCG/David_Payr